Βιομηχανική Μόνωση

  • Αποτελούμε την πρώτη ελληνική εταιρεία, η οποία έγινε αποδεκτό μέλος στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βιομηχανικής Μόνωσης European Industrial Insulation Foundation
  • Διαθέτουμε στο δυναμικό μας τον πρώτο Έλληνα Ενεργειακό Επιθεωρητή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Tipcheck
  • Παρέχουμε υπηρεσίες Turn-Key σε βιομηχανικά έργα υψηλών απαιτήσεων, μελετώντας, προδιαγράφοντας και εκτελώντας την κατάλληλη επέμβαση. 

Ανεξάρτητα την επιλογή του συστήματος θερμομόνωσης, η διαχρονική ποιότητα (ISO 9001) του έργου , εξασφαλίζεται

    • τόσο από τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  (σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνής τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα), ο οποίος διεξάγεται από τους ειδικευμένους ενεργειακούς μηχανικούς μας
    • τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό (μετρητικά μηχανήματα και μηχανήματα  εφαρμογών), που χρησιμοποιούμε
    • όσο και από την εκτέλεση των εργασιών από τεχνικό  προσωπικό το οποίο φροντίζουμε να εκπαιδεύεται (DinCertco)  συνεχώς.