Μόνωση ταράτσας

 

   •  Παρέχουμε ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις, αξιολογώντας τις απαιτήσεις του έργου ανά περίπτωση. Μπορούμε να επιλέξουμε από πληθώρα πιστοποιημένων συστημάτων όπως:
    • Συστήματα Σκληρής Αφρώδους Πολυουρεθάνης
    • Συστήματα Διογκωμένης-Εξηλασμένης Πολυστερίνη
    • Συστήματα Ασφαλτικών Μεμβρανών
    • Ρητινικά Συστήματα Στεγανοποίησης
    • Συστήματα Πολυουρίας
    • Συστήματα Μεμβρανών TPO-PIB-PVC 
   • Δίνουμε βαρύτητα στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος μόνωσης, μελετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατασκευής όπως : αντοχή του κτιρίου σε φορτία, προοπτική χρήσης της επιφάνειας, τεχνικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή, επιθυμητή διάρκεια ζωής του συστήματος και προτείνουμε στους πελάτες μας την βέλτιστη κατασκευαστική πρόταση. 
   • Ανεξάρτητα την επιλογή του συστήματος μόνωσης, η διαχρονική ποιότητα (ISO 9001) του έργου , εξασφαλίζεται
    • τόσο από τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  (σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνής τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα), ο οποίος διεξάγεται από τους ειδικευμένους ενεργειακούς μηχανικούς μας
    • τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό (μετρητικά μηχανήματα και μηχανήματα  εφαρμογών), που χρησιμοποιούμε
    • όσο και από την εκτέλεση των εργασιών από τεχνικό  προσωπικό το οποίο φροντίζουμε να εκπαιδεύεται (DinCertco)-(ISO/IEC 17024)  συνεχώς